Kindervoorstelling

Arie Safari's Kindershow / Kindervoorstelling

Het is groot feest op school en Arie Safarie is door de directeur gevraagd om een kado aan te komen bieden welke hij op een van zijn reizen heeft meegenomen. Als hij het kado wil uitpakken blijkt het kado verdwenen te zijn. Kan Arie Safarie voor een oplossing zorgen?

Arie Safarie’s kindervoorstelling is een fantastische kindervoorstelling voor kinderen in de basisschool leeftijd. Tijdens de voorstelling wordt er gezongen, gegoocheld, komt Toekie de Toekan langs en is er veel interactie.

Kindervoorstelling voor scholen
Speciaal voor scholen verzorgt Arie Safari twee aparte voorstellingen die aansluiten op het niveau en de belevingswereld van de kinderen. Voor de onderbouw is de kindervoorstelling wat meer clownesk en grappig , voor de bovenbouw wat meer “magisch” en spannend.

Betaalbaar voor scholen
Om de voorstelling voor scholen betaalbaar te houden wordt er een vaste prijs in berekend voor scholen. Twee kindervoorstellingen op dezelfde locatie kosten 650,- euro. Dit bedrag is inclusief decor, geluid, Toekie de Toekan en handtekeningensessie na afloop. Exclusief  btw en 0,19 p/km vanaf Nunspeet.

Speciaal voor de onder en bovenbouw

badge

Arie Safari's Kindershow

liedjes, dansen en interactie